Home Tin TứcKinh tế 5 huyện, thành phố có giá trị sản xuất công nghiệp vượt kế hoạch năm

5 huyện, thành phố có giá trị sản xuất công nghiệp vượt kế hoạch năm

by HiephoaNet
Theo Sở Công thương, giá trị sản xuất công nghiệp 11 tháng năm 2009 của các huyện, thành phố ước đạt 459,7 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tại 5/10 huyện, thành phố đã vượt kế hoạch cả năm. Dẫn đầu là thành phố Bắc Giang vượt kế hoạch 54%, đứng thứ hai là Lạng Giang vượt 25%, ba huyện còn lại gồm Yên Thế, Hiệp Hoà, Việt Yên. Có được kết quả trên là do 5 địa phương trên có nhiều doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, các ngành sản xuất chủ lực tại đây như cơ khí, vật liệu xây dựng, chế biến có bước tăng trưởng khá, thị trường tiêu thụ ổn định.

Thy Lan

Nguồn: http://www.baobacgiang.com.vn/11/48944.bgo, 26/11/2009

Related Articles

Leave a Comment