Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa tổng kết lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh đối tượng 3

Hiệp Hòa tổng kết lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh đối tượng 3

by HiephoaNet
Hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh huyện Hiệp Hòa vừa tổ chức tổng kết lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho đối tượng 3.
 
Đến dự có đồng chí Lê Xuân Huyên, phó TMT Bộ CHQS tỉnh, ủy viên Hội đồng GDQP-AN tỉnh; các đồng chí là thành viên Hội đồng GDQP-AN huyện; các đồng chí trong Đảng ủy- chỉ huy Ban CHQS huyện và 59 đồng chí học viên là cán bộ chủ chốt cấp xã. 
 
Trong thời gian 10 ngày, các cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn trong huyện được bồi dưỡng, nghiên cứu những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, nhà nước ta về chiến tranh nhân dân, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, phòng chống chiến lược Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, một số vấn đề về quản lý nhà nước về QPAN, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở, xây dựng xã, phường vững mạnh toàn diện và chính sách hậu phương quân đội. Ngoài ra, các cán bộ chủ chốt cấp xã còn được nghiên cứu một số chuyên đề về xây dựng lực lượng, bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở cơ sở…
 
Kết thúc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh đối tượng 3, qua viết bài thu hoạch và kiểm tra đã có 100% học viên đạt yêu cầu, trong 55,9% học viên đạt khá, giỏi. 
Lớp bồi dưỡng là cơ sở để giúp cán bộ chủ chốt cấp xã có kiến thức vận dụng vào công tác lãnh đạo, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng- an ninh ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN.
 
Nhung- Hà (BCHQS huyện Hiệp Hòa)

Related Articles

Leave a Comment