Home Tin TứcKinh tế Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ văn phòng

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ văn phòng

by HiephoaNet

Ngày 8/4, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức buổi tập huấn sử dụng hộp thư điện tử công vụ, soạn thảo văn bản, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho cán bộ làm công tác văn phòng và cán bộ có liên quan các phòng thuộc UBND huyện, các đoàn thể nhân dân, các xã, thị trấn.  

Báo cáo viên do Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND-UBND huyện, phòng Nội vụ trình bày.    Buổi tập huấn giúp cho cán bộ chuyên môn làm tốt hơn công tác soạn thảo văn bản hành chính, sử dụng hộp thư mới nâng cấp hiệu quả hơn, thực hiện đúng quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tại buổi tập huấn, các học viên chú ý lắng nghe báo cáo viên truyền đạt và thu được nhiều kết quả.

Thư ngỏ của BBT Hiephoa.net

Các học viên dự lớp tập huấn

Nguyễn Văn Thắng- Chánh VP UBNd huyện

Related Articles

Leave a Comment