Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Hiệp Hòa triển khai kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực chống lại phụ nữ

Hiệp Hòa triển khai kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực chống lại phụ nữ

by HiephoaNet
Huyện Hiệp Hòa vừa triển khai kế hoạch tuyên truyền ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ ngày 25/11/2014 trên địa bàn huyện. Theo đó hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ trên địa bàn huyện với chủ đề “Hành động vì gia đình không bạo lực”, huyện Hiệp Hòa chỉ đạo Phòng văn hóa và thông tin, Trung tâm văn hóa thể thao, Đài truyền thanh, Thành viên BCĐ công tác gia đình huyện, BCĐ công tác gia đình các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền các nội dung liên quan đến Luật phòng, chống bạo lực gia đình; các hành vi bạo lực, nguyên nhân, hậu quả; Trách nhiệm của cá nhân và gia đình trong phòng, chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân gia đình; Luật bình đẳng giới; Luật chăm sóc bảo vệ trẻ em; Luật chăm sóc người cao tuổi, lồng ghép tuyên truyền các chức năng gia đình vào các tiêu chí gia đình văn hóa góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc…
 
Thu Trang

Related Articles

Leave a Comment