Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Hiệp Hòa, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Hiệp Hòa, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Đăng bởi HiephoaNet

Sáng ngày 15/6/2011, thường trực HĐND huyện Hiệp Hòa vừa tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua các báo cáo: Kết quả công tác bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016; Báo cáo của Ban thẩm tra kết quả thẩm tra tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XVIII; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiêp xúc với các ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016. Qua báo cáo cho thấy: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 trên địa bàn huyện Hiệp Hòa được tổ chức theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Từ công tác triển khai đã được BTV Huyện ủy chỉ đạo sâu sát, đến việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử như BCĐ, UBBC, các tiểu ban giúp việc và các ban bầu cử Đại biểu HĐND huyện. Tổ chức các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đảm bảo đúng định hướng lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy dân chủ, đảm bảo dự kiến về số lượng, cơ cấu thành phần. Trên cơ sở đó ấn định số đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND huyện được bầu ở mỗi đơn vị. Tổ chức các hội nghị gặp gỡ tiếp xúc cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016. Công tác tuyên truyền được quan tâm chú trọng, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và đảm bảo giữ vững ổn định. Kết quả toàn huyện tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,22%, đã lựa chọn bầu được 39 đại biểu HĐND cấp huyện. Trong đó tỷ lệ nữ đạt 23,1%, đại biểu tái cử đạt 28,21%, tuổi trẻ 10,3% , ngoài đảng 5,13%, tôn giáo 2,6%.

Ảnh minh họa-nguồn Internet

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện đã tiến hành bầu cử các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND huyện khóa XVIII; Bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Kết quả ông Nguyễn Tiến Cơi– Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII; ông Chu Quang Hiển– Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII; ông Vũ Văn Giang được bầu giữ chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND huyện; Bà Nguyễn Thị Hoa- phó bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện; các ông Vũ Chí Kỳ, Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Hữu Chính được bầu giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu đã bầu các chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban, thành viên Ban Kinh tế – xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XVIII; Bầu thư ký kỳ họp HĐND huyện; chức danh Ủy viên UBND huyện và Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa gồm 18 ông bà. Kỳ họp cũng đã phân tổ đại biểu HĐND huyện gồm 4 tổ để duy trì thảo luận trong các kỳ họp HĐND huyện khóa. Đồng thời ra nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh.

Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

 

Related Articles

Gửi bình luận