12trip.vn

Con bạn thành danh, thật tự hào

Văn hoá - Xã hội

Con(1) bạn thành danh, thật tự hào
Hội lớp nghe tin đến mừng khao
Công ơn cha mẹ sinh dục dưỡng
Báo đáp sinh thành học vị cao
Hiền tài đất Việt đang mong đợi
Sáng nghiệp tổ tông thỏa ước ao
Đầu xuân năm mới cùng chúc phúc
Con bạn thành danh, thật tư hào

(1) Nguyễn Phương Thảo-Tiến sỹ hóa sinh, quê Mai Trung, mới được phong chức Viện trưởng khoa học hóa sinh môi trường Biển ở tuổi 35.
Mạnh Hùng
Ngọc sơn 8/1/2018