12trip.vn

Bưởi Diễn Ngọc Sơn

Văn hoá - Xã hội

Ai qua phố Thắng Hiệp Hòa
Ghé thăm Núi Ngọc quê nhà Ngọc Sơn
Trong xã có đến bảy thôn
Vào mùa bưởi Diễn Ngát hương các làng
Bãi vườn trang trại khang trang
Xanh xanh màu lá vàng ươm trái bòng


Múi to tôm mọng lại trong
Ngọt ngon mang đúng vị bòng Diễn quê
Cháu con mỗi độ đông về
Trái bòng quà nặng tình quê theo người
* *
Khách dừng chân lại mời xơi
Hương thơm của đất tình người Ngọc Sơn
Trùm sai trĩu quả đồi vườn
Ngọc Thành hai,một, Bình Dương làng Quyền (1)
Sơn Giao bên cạnh Đức Nghiêm
Ngọc Tân cả xã hàng nghìn héc ta
* *
Xuân về đúng độ ra hoa
Hương bay lan tỏa gần xa quê mình
Người trồng bưởi Diễn thịnh sinh
Hạ về chăm bón rung rinh trái đều
Thu đến mỗi sớm mỗi chiều
Công người Bưởi trả thêm yêu tháng ngày
* *
Tình người hương bưởi nồng say
Tháng mười hai tới đó đây đặt hàng
Xe về nối dọc nối ngang
Chở đầy bưởi Diễn lên đường muôn nơi
Khách vui nếm trả công Người
Hẹn năm sau nhé quê tôi mua bòng.
Núi Ngọc17/12/2017
Trong xã có 2 thôn Ngọc Thành 1, NT2