12trip.vn

Ai cúc Họa My ơi!

Văn hoá - Xã hội

Đông lạnh giá Họa My nở rộ
Em tôi bươn trải trên đường
Cùng Họa My vào trong từng phố nhỏ
Nghĩ mà thương....Ai cúc Họa My ơi

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, xe đạp, ngoài trời và văn bản

Cúc Họa My ơi sao không nở?
Thu nồng nàn mát dịu trăng thanh
Để gánh hoa đi em tôi bớt lạnh
Vơi nỗi nhọc nhằn... Ai cúc Họa My ơi

Chu Quang Hiển