12trip.vn

Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt nam

Văn hoá - Xã hội

Ai cũng có một tuổi thơ
Cùng nhau cắp sách ước mơ đầu đời
Ở nhà có mẹ à ơi
Đưa em vào đời chập chững là cô

Không có văn bản thay thế tự động nào.
Dậy từ nét chữ , vần thơ
Dậy ca, dậy múa dậy từ Dáng đi
Dậy cho tất cả những gì
Thành người có ích khắc ghi trong lòng
Chắt chiu gạn đục , khơi trong
Dậy bao thế hệ thong dong vào đời

Trong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật và văn bản
Bảng đen, bụi phấn rơi rơi
Hành trang nhà giáo suốt đời thế thôi 
Nghèo mà vẫn rất là vui 
Một nghề cao quý mọi người TÔN VINH !

20/11/2017

Đặng Kim Tiến ( Ngọc Sơn)