12trip.vn

Ngày hội đoàn kết toàn dân: Nơi quy tụ sức mạnh cộng đồng ở khu 5 thị trấn Thắng

Văn hoá - Xã hội

Chiều18/11/2017, Khu 5 Thị trấn Thắng trang trọng tổ chức ngày hội đoàn kết toàn dân tộc- kỷ và niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; Về dự có ông Tống Ngọc Long Thường vụ Huyện ủy-Đại tá trưởng Công an huyện cùng ông Nguyễn Văn Bào thay mặt Ban chỉ đạo phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của huyện; Ông Vũ Ngọc Trượng phó BT- Chủ tịch UBND thị trấn, Ngô Văn Uyên CT UBMTTQ, Ban chi uỷ, Ban quản lý khu cùng đông đảo bà con nhân dân khu 5.

Trong hình ảnh có thể có: 11 người

Đại biểu dự hội nghị

Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng trưởng ban công tác mặt trân khu báo cáo kết quả công tác mặt trận năm 2017-Phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Được biết trong thời gian qua, Ban chi uỷ, Ban công tác Mặt trận khu đã lãnh đạo động viên bà con đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế - xã hội ổn định và từng bước phát triển; tỷ lệ hộ khá và giàu chiếm tỷ lệ cao, đời sống văn hóa tinh thần của bà con ngày càng lành mạnh và phong phú. Truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của nhân dân không ngừng được phát huy…

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Ông Nguyễn Mạnh Hùng Trưởng ban công tác MT khu báo cáo

Năm 2017 có 11 gia đình văn hoá tiêu biểu, trên 400 hộ đạt gia đình văn hóa…Tính đến nay khu 5 liên tục 15 năm liền được công nhận danh hiệu khu văn hóa cấp huyện;Ông Tống Ngọc Long TM Ban chỉ đạo của huyện đã tặng hoa hội nghị và tặng quà cho các hộ tiêu biểu và phát biểu chỉ đạo.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười

Ông Tống Ngọc Long trao quà cho hội nghị

Phó BT- Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Ngọc Trượng trân trọng trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện: “ Thôn, khu phố xanh- sạch- đẹp” năm 2017 cho khu 5; Theo đó các tổ dân phố ký cam kết phấn đấu tổ, gia đình văn, lãnh đạo khu ký cam kết đạt khu văn hóa năm 2018…

Dưới đây là một số hình ảnh của hội nghị : Trao quà, tặng giấy khen, văn nghệ chúc mừng...

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người 

 Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Thu Hương