12trip.vn

Quang Minh cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Văn hoá - Xã hội

Năm 2017, xã Quang Minh là địa phương duy nhất của huyện Hiệp Hòa đăng ký hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, ngoài nguồn kinh phí TƯ và tỉnh phân bổ, UBND huyện Hiệp Hòa đã chi 2,5 tỷ đồng từ ngân sách hỗ trợ cho xã để đầu tư thực hiện một số tiêu chí còn lại như: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, thủy lợi và trả nợ đọng xây dựng cơ bản.

Diện mạo mới ở Quang Minh

Ảnh: Việt Hưng
Cùng với việc phát huy nội lực, cấp ủy, chính quyền xã Quang Minh đã vận động nhân dân tích cực thực hiện các tiêu chí. Sau hơn 4 năm, cùng với nguồn vốn hơn 7 tỷ đồng từ chương trình xây dựng NTM của cấp trên đầu tư, xã đã huy động nhân dân hiến 3.000m2 đất, hàng nghìn ngày công, góp gần 1,2 tỷ đồng cứng hóa hơn 6,5 km đường giao thông, nâng tỷ lệ cứng hóa đường giao thông của toàn xã lên hơn 70%. Hai năm qua, xã dồn điền đổi thửa gần 100 ha, chiếm 1/2 diện tích đất canh tác, góp phần nâng giá trị thu nhập năm 2016 đạt 100 triệu đồng/ha/năm.

Người dân xã Quang Minh tích cực hiến đất xây dựng đường giao thông


Vừa qua, Tổ thẩm định NTM của huyện đã kiểm tra, đánh giá mức hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM ở Quang Minh. Qua kiểm tra, đánh giá, đến nay xã Quang Minh đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM và đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn theo đúng kế hoạch.

Phương Nhung - Từ Hiephoa.bacgiang.gov.vn