12trip.vn

Kiểm tra thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017 tại huyện Hiệp Hòa.

Văn hoá - Xã hội

Ngày 10/11/2017, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh do đồng chí Giáp Quang Minh, Phó chủ tịch Hội khuyến học tỉnh, thành viên ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017 tại huyện Hiệp Hòa. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Tạ Việt Hùng - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào huyện; các đồng chí Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phong trào huyện.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Đoàn Kiểm tra làm việc tại huyện

Tại buổi làm việc, đại diện Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phong trào huyện đã báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn. Năm 2017, toàn huyện có 48.599/55.409 = 87,7% gia đình được công nhận gia đình văn hóa (tăng 0,7% so với năm 2016). Có 176/229 = 76.8% làng, khu phố được công nhận danh hiệu làng, khu phố văn hoá cấp huyện (tăng 8,3% so với năm 2016); Điển hình trong phong trào xây dựng làng, khu phố văn hoá là các xã, thị trấn: Thanh Vân, Đoan Bái, Đông Lỗ, Thường Thắng, Mai Trung và thị trấn Thắng … Có 5/26 = 19,2% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, gồm: Hoàng An, Đoan Bái, Xuân Cẩm, Danh Thắng và thị trấn Thắng. Có 148/215 = 68,8% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hoá. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được phát động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, thu hút trên 33% dân số luyện tập thường xuyên; số gia đình thể thao đạt 8642 hộ thể thao = 15,8%; toàn huyện có 761 câu lạc bộ thể dục thể thao. Phong trào xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa cơ sở tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, trong năm có 13 nhà văn hóa thôn, khu phố được xây mới với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng, nâng tổng số nhà văn hóa hoạt động độc lập trên địa bàn huyện là 176/229 nhà (đạt 76,8%); có 17/26 nhà văn hóa xã (đạt 68%). Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, toàn huyện có 1544 đám cưới, 889 đám tang và 84 lễ hội.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Đoàn kiểm tra làm việc tại thị trấn Thắng

Đoàn kiểm tra của tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà huyện Hiệp Hòa đã đạt được trong triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Trong thời gian tới, huyện Hiệp Hòa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa nhằm đẩy mạnh việc xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện.

Cùng ngày, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế việc triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Thị trấn Thắng, xã Hoàng Vân và 01 doanh nghiệp.

Hải Yến- Phòng VH&TT