Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tại xã Đông Lỗ

Văn hoá - Xã hội

Sáng 17/11/2020 các vị Đại biểu HĐND tỉnh, huyện bao gồm các ông Tạ Việt Hùng- Phó Bí Thường trực Huyện ủy; ông Hoàng Văn Quý- Viện trưởng VKSND huyện cùng một số ông, bà đại biểu HĐND tỉnh, huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tại xã Đông Lỗ.

Các đại biểu duy trì hội nghị tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã thông báo nội dung, thời gian và địa điểm tiến hành kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII và kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế của tỉnh và huyện năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Các cử tri có ý kiến tại Hội nghị

Cử tri xã Đông Lỗ vui mừng trước những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, huyện thời gian qua. Đồng thời, đã có 16 cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn đề: Đề nghị tiếp tục các cấp, ngành tiếp tục hỗ trợ xi măng để nhân dân làm đường giao thông nông thôn; quan tâm xây dựng giao thông nội đồng, kênh mương để thuận lợi cho người dân canh tác nông nghiệp; quan tâm xây dựng cơ sở vật chất trường mầm non xã Đông Lỗ; công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất còn chậm, công tác giải quyết đơn thư về đất đai còn chưa thỏa đáng…Cử tri xã Đông Lỗ đề nghị cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra vật tư phân bón, thuốc Bảo vệ thực phẩm để người dân yên tâm sản xuất. Trong dự án xây dựng khu xử lý chất thải rắn của huyện cử tri xã Đông Lỗ lo ngại việc xây dựng nhà máy này chưa đảm bảo khoảng cách theo quy định với khu dân cư; trong công tác vệ sinh môi trường cử tri thôn Đồng Văn đề nghị cơ quan chức năng cần phối hợp với xã Hương Mai huyện Việt Yên để xử lý bãi tập kết rác thải của xã Hương Mai giáp danh với xã Đông Lỗ cho đảm bảo vệ sinh môi trường…

Ông Tạ Việt Hùng-  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Hoàng Văn Quý, Viện trưởng VKSND huyện, Đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang; ông Lê Văn Dân, Chủ tịch UBND xã Đông Lỗ đã trả lời, giải trình, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền và tiếp thu gửi cơ quan chuyên môn. Đặc biệt tại hội nghị tiếp xúc cử tri ông Tạ Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo xã Đông Lỗ cần tiếp thu và nhanh chóng giải quyết những ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền như vấn đề đơn thư, đất đai, môi trường, xây dựng cơ sở vật chất trường lớp…đồng thời ông Tạ Việt Hùng còn giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND huyện và tiếp thu gửi cơ quan chuyên môn giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Khánh Hòa- Hiephoa.gov