25
Thứ 6, 09

Phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến"

Văn hoá - Xã hội

Sáng 14/9, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến" tỉnh Bắc Giang năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh.

Tại điểm cầu huyện Hiệp Hoà có đại diện lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, LĐLĐ huyện, Huyện Đoàn; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBND xã, thị trấn.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Giang năm 2020” đầu tiên được UBND tỉnh tổ chức theo hình thức thi trực tuyến trên mạng Internet tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Giang. Người dự thi truy cập vào Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Giang theo địa chỉ: http://dichvucong.bacgiang.gov.vn, tích vào mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến" hoặc địa chỉ: “http://thitructuyen.bacgiang.gov.vn", tích vào Đăng ký tài khoản dự thi, làm theo hướng dẫn để làm bài thi.

Cuộc thi  bắt đầu vào lúc 08h00 ngày 15/9/2020 và kết thúc vào lúc 08h00 ngày 15/10/2020. Đối tượng dự thi bắt buộc là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh. Đối tượng khuyến khích là công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đủ từ 15 tuổi trở lên.

Thí sinh tham gia cuộc thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu một số nội dung cơ bản về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang (http://dichvucong.bacgiang.gov.vn) và Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn). Cách thức tham gia dự thi, thí sinh đăng nhập vào hệ thống phần mềm để dự thi, hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một bộ đề gồm 20 câu hỏi trong ngân hàng 300 câu hỏi và đáp án của cuộc thi được Ban Tổ chức phê duyệt để thí sinh trả lời; mỗi câu hỏi sẽ có 3 đáp án, trong đó có 1 đáp án đúng; mỗi câu hỏi trả lời đúng tương đương với 1 điểm. Thời gian làm đề thi là 25 phút. Thí sinh được sử dụng 1 tài khoản để tham gia thi nhiều lần, không giới hạn số lần dự thi. Hệ thống sẽ lựa chọn 1 bài dự thi có kết quả tốt nhất trong các bài thi để xét thưởng. Hệ thống cho phép thí sinh được thi thử trước khi bắt đầu làm bài thi chính thức.

Cuộc thi được tổ chức nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương, của tỉnh về cải cách, kiểm soát TTHC và dịch vụ công trực tuyến; thông qua cuộc thi phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật về cải cách, kiểm soát TTHC; cách thức sử dụng và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến... Tìm ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai và thực hiện dịch vụ công trên địa bàn tỉnh.

Để Cuộc thi được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ánh Dương đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT; các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cuộc thi được phổ biến rộng rãi và thu hút đông đảo người dân tham gia cuộc thi. Đồng thời, phổ biến và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong cơ quan, đơn vị và trong các đơn vị trực thuộc tích cực tham gia cuộc thi. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên cần nêu cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm nghiên cứu tìm hiểu các quy định của pháp luật về cải cách TTHC và dịch vụ công trực tuyến để làm bài thi đảm bảo chất lượng, hiệu quả...

Phương Nhung