13
Thứ 5, 08

Quyết định khen thưởng 330 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục- đào tạo

Văn hoá - Xã hội

Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa vừa ban hành Quyết định khen thưởng cho 330 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị biểu dương khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2019- 2020 sắp tới. 

Ảnh tư liệu

Theo đó, khen thưởng 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi; 13 giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh; 14 giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt giải Nhất tại Hội khỏe phù đổng, thi an toàn giao thông cấp tỉnh; 35 em học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba các nội dung thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh; 34 em học sinh đạt giải Ba thi an toàn giao thông cấp quốc gia, giải Nhất tại Hội khỏe phù đổng, thi an toàn giao thông cấp tỉnh; 7 em học sinh các trường THPT đạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa, thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; thưởng cho 48 giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt giải thi An toàn giao thông cấp quốc gia, thi tin học, Hội khỏe phù đổng, thi an toàn giao thông cấp tỉnh; thưởng cho 29 em học sinh đạt giải khuyến khích cấp tỉnh các nội dung văn hóa; 92 em học sinh đạt giải khuyến khích thi an toàn giao thông cấp quốc gia, giải Nhì, Ba, Khuyến khích tại Hội khỏe phù đổng, thi an toàn giao thông cấp tỉnh; 54 em học sinh đạt giải Nhất các nội dung thi học sinh giỏi văn hóa cấp huyện năm học 2019-2020.

Tổng kinh phí khen thưởng hơn 122 triệu đồng, được trích từ nguồn Quỹ Thi đua- khen thưởng huyện.

Phương Nhung hiephoa.gov