13
Thứ 5, 08

Nhớ quê

Văn hoá - Xã hội

Cao nguyên gió bắc thổi về
Trời nam lòng chợt nhớ quê vô ngần
Nhớ chiều nắng tắt trên sân
Trời quê chỉ thấy trong ngần tiếng ve

Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Nhớ mùa hoa gạo đỏ hoe
Sáo bay hoa rụng, rơi vào chiều hoang
Nhớ quê mùa hạ nắng vàng
Đình làng soi bóng ao làng cấy sen

Nhớ quê mình đất trám đen
Người quê xa xứ, vẫn thèm vị ngon
Nhớ ngày còn bé cỏn con
Sáng ra đi học, chiều còn chăn trâu

Nhớ màu áo vá gụ, nâu
Thày , u tôi mặc dãi dầu gió sương
Đi xa lòng nhớ quê hương
Nỗi niềm da diết, lẽ thường tình thôi

Quê nhà ai có nhớ tôi !?
Chiều nay gặp gió bồi hồi nhớ quê

PLEYKU
11/1975
Lê Duy Lữ