13
Thứ 5, 08

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hiệp Hòa lần thứ 30

Văn hoá - Xã hội

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hiệp Hòa khóa XXIII, vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 30. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí là Bí thư đảng ủy các xã, thị trấn. Đồng chí Ngô Tiến Dũng- Bí thư Huyện ủy, đồng chí Vũ Chí Kỳ- Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hoàng Công Bộ- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các báo cáo: Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, QP-AN và sự điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình, kết quả thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, biện pháp tăng thu, quản lý chi 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật, hoạt động của UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện trong Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo sơ kết công tác lãnh đạo của Huyện ủy 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Báo cáo sự chỉ đạo và những công việc của Ban Thường vụ Huyện ủy đã giải quyết trong 6 tháng đầu năm 2020.

Các đại biểu dự Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, BTV Huyện ủy Hiệp Hòa tiếp tục lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do sự bùng phát của dịch Covid – 19, nhưng với tinh thần chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ  kinh tế, xã hội của huyện tiếp tục được duy trì ổn định, bước đầu đã phục hồi và tăng trưởng trở lại. Các ngành công nghiệp xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ đang trở lại trạng thái ổn định và phát triển. Thu ngân sách trên địa bàn đảm bảo tiến độ dự toán, đạt tỷ lệ khá. Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 được triển khai quyết liệt, ngăn ngừa hiệu quả dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, ổn định đời sống nhân dân.... Chất lượng giáo dục – đào tạo không ngừng nâng lên, học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh xếp thứ 2/10 huyện, thành phố; chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được tăng cường, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được đẩy mạnh… Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như: Do dịch bệnh Covid -19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội; tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển còn thấp; tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT còn tồn tại; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn trong phạm vi nhỏ.

Một số ý kiến phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị đã có 6 lượt ý kiến của các đại biểu về một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương và đóng góp vào các tờ trình, dự thảo báo cáo. Trong đó một số ý kiến như bổ sung thêm nhiệm vụ trọng tâm đó là đẩy mạnh sản xuất Nông nghiệp công nghệ cao hình thành chuỗi liên kết sản xuất vào Kế hoach phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; công tác chuyển đổi cây trồng cho hiệu quả kinh tế và tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung hay cần sớm đưa vào kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp nằm sát cạnh các khu, cụm công nghiệp nhằm không để phát sinh vi phạm...đã được các đồng chí Thường trực Huyện ủy đánh giá cao.

Đồng chí Ngô Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Ngô Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu đồng thời quán triệt thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đặc biệt để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020, các cơ quan, đơn vị cần quyết liệt, tập trung chỉ đạo rà soát nhiệm vụ kinh tế xã hội của ngành mình quản lý để thực hiện; giao nhiệm vụ cụ thể, đúng người, rõ việc, thời gian hoàn thành đồng thời có kiểm tra, đôn đốc. Tăng cường thực hiện kỷ cương công vụ; tập trung giải quyết đơn thư nhất là tại các địa phương còn đơn thư tồn đọng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Bí thư Huyện ủy còn chỉ đạo các cơ quan đơn vị cần tập trung cao thực hiện nhiệm vụ ưu tiên trước mắt đó là chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 23/7/2020 tới.

Khánh Hòa-Hiephoa.gov