13
Thứ 5, 08

Hiệp Hòa triển khai “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện

Văn hoá - Xã hội

Sáng 30- 6, UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức hội nghị triển khai “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện”. Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng, Trưởng BCĐ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí thành viên BCĐ cấp huyện; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành; lãnh đạo các xã, thị trấn.

Lãnh đạo BHXH huyện triển khai kế hoạch “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện”.

Với chủ đề “BHXH tự nguyện - Điểm tựa an sinh khi về già”, Tháng cao điểm thực hiện từ ngày 1/7 đến 31/7/2020. UBND huyện chỉ đạo BHXH huyện phối hợp với các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn tập trung truyền thông về ý nghĩa, vai trò, lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện. Đó là chế độ hưu trí ưu việt của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người tham gia. Người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được chăm sóc sức khoẻ và hưởng lương hưu hằng tháng khi về già. Trong đó tập trung tuyên truyền, vận động hướng vào nhóm có thu nhập ổn định; hộ gia đình kinh doanh cá thể; lao động trong các làng nghề, trang trại thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, dịch vụ; hội viên hội nông dân. Phấn đấu năm 2020, toàn huyện 2.122 người tham gia BHXH tự nguyện.

Năm 2019 là năm đầu tiên ngành BHXH phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện theo tinh thần Nghị quyết số 28 ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH. Nhờ quyết liệt thực hiện tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu rõ lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện, tính đến 30/5/2020 toàn huyện đã có 886 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 554 người so với năm 2018.

Đồng chí Tạ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN huyện kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Tạ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN huyện nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu phát triển đối tượng, các cơ quan, đơn vị trong huyện cần tập trung đổi mới cách thức tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ ai cũng có thể tham gia BHXH tự nguyện, kể cả người nghèo bởi chính sách rất linh hoạt, có nhiều mức đóng phù hợp với thu nhập của từng đối tượng. Đồng chí yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện với người dân, phù hợp từng nhóm đối tượng. Các xã, thị trấn chú trọng rà soát, lập danh sách cụ thể người chưa tham gia để vận động đúng đối tượng; phát động phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân, đơn vị làm tốt công tác phát triển đối tượng. BHXH huyện tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia.

Đề nghị BCĐ và thành viên BCĐ cấp huyện, cấp xã nêu cao trách nhiệm thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ở từng xã, thị trấn.

Phương Nhung hiephoa.gov