01
Thứ 2, 06

Thu về

Văn hoá - Xã hội

( ảnh minh họa- nguồn trên mạng)
Thu về lành lạnh hơi sương
Thảng rơi tiếng hạc, đêm trường chơi vơi
Giọt buồn khắc khoải gieo thoi
Gió chừng rung cảm ru lời tri âm.
Giá mà hai đứa cùng hâm
Thật lòng nhả chữ, nói thầm đủ nghe !
Tháng 11-2019
ĐỖ KHÓA