01
Thứ 2, 06

Tăng cường quản lý hoạt động của phương tiện bay không người lái

Văn hoá - Xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; các Sở: Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý hoạt động của phương tiện bay không người lái (PTBKNL) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động nắm tình hình, tăng cường quản lý hoạt động của tầu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các rủi ro của PTBKNL đối với an toàn hàng không và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Ảnh minh họa

Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng siết chặt kiểm soát việc mua bán trái phép các thiết bị, bộ phận thiết bị PTBKNL trên thị trường; Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về an toàn hàng không và các rủi ro từ PTBKNL.

UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân về tác hại và nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không từ PTBKNL; quản lý chặt chẽ hoạt động PTBKNL tại địa phương mình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và chấm dứt ngay các hoạt động của PTBKNL có nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không.

BBT Hiephoa.gov