02
Thứ 3, 06

Xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa: 100% người dân được khám, khởi tạo hồ sơ sức khỏe điện tử

Văn hoá - Xã hội

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-BCĐ ngày 26/3/2019 của Ban chỉ đạo bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện về Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch 120/KH-UBND ngày 27/7/2018 của UBND huyện về việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức tập huấn, cài đặt phần mềm, hướng dẫn sử dụng, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ Trạm Y tế và nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên dân số thực hiện điều tra theo biểu mẫu hồ sơ sức khỏe.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, bàn, trẻ em và trong nhà

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân xã Quang Minh, sau một thời gian triển khai quyết liệt, đồng bộ việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử, tính đến ngày 30/9/2019, 100% người dân trên địa bàn xã đã có hồ sơ sức khỏe điện tử.
Cũng theo báo cáo của Trạm Y tế xã, khi triển khai thu thập dữ liệu để tạo lập hồ sơ cho người dân mất rất nhiều thời gian và công sức; tuy nhiên, sau khi tạo lập được hồ sơ sức khỏe cho người dân rồi thì rất tiện lợi. Hiện nay, Trạm Y tế xã đã có cơ bản thông tin, tình hình sức khỏe của 5459 nhân khẩu trong xã, nhờ đó khi ai đau ốm đến khám, việc nắm bắt tiền sử để chẩn đoán, tư vấn điều trị hết sức nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.
Theo thống kê tiến độ khám tạo lập, khởi tạo hồ sơ sức khỏe của Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa, Quang Minh là một trong những xã đi đầu cả huyện trong triển khai việc quản lý sức khỏe điện tử. Đặc biệt, để nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tạo lập hồ sơ sức khỏe, Quang Minh còn đưa tiêu chí lập hồ sơ sức khỏe điện tử vào tiêu chí đánh giá người đứng đầu năm 2019. Đây được coi là giải pháp mang tính quyết liệt của cấp ủy, chính quyền xã.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, màn hình và trong nhà


Trên cơ sở những kết quả đạt được và kinh nghiệm trong việc triển khai khám, lập hồ sơ sức khỏe điện tử của xã Quang Minh, Trung tâm Y tế huyện tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, giám sát, hỗ trợ các trạm y tế xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng của hồ sơ sức khỏe; phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

TRẦN XUÂN HƯNG
Trưởng phòng Dân số và truyền thông - Trung tâm Y tế huyện