Hiệp Hòa: Trao 40 con bò cho hộ nghèo phát triển sản xuất

Văn hoá - Xã hội

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện Hiệp Hòa vừa tổ chức trao 40 con bò giống cho các hộ nghèo ở 3 xã Lương Phong, Ngọc Sơn và Đức Thắng. Số bò này thuộc Dự án phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Lãnh đạo Phòng NN & PTNT huyện, lãnh đạo UBND xã Lương Phong trao bò cho các hộ dân
Mỗi con bò trị giá 13 triệu đồng trong đó hộ nghèo đóng góp đối ứng khoảng 3,5 triệu đồng còn lại được nhà nước hỗ trợ. Trước đó, UBND 3 xã trên đã tổ chức cho các hộ dân đến trại cung cấp bò để kiểm tra và lựa chọn từng con bò.
Khánh Hòa- Hiephoa.gov