Hiệp Hòa tăng cường lắp đặt camera giám sát an ninh, trật tự trên địa bàn

Văn hoá - Xã hội

Ngày 9/7/2019, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn về việc lắp đặt camera giám sát an ninh, trật tự trên địa bàn, nhằm nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới, đồng thời hỗ trợ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Ảnh chụp trung tâm thị trấn Thắng từ trên cao

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường quán triệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện việc xây dựng, lắp đặt các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, chia sẻ dữ liệu với cơ quan Công an khi có nhu cầu phối hợp để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự.

Công an huyện có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, bệnh viện, trường học trên địa bàn nghiên cứu, lắp đặt và đưa vào vận hành, khai thác camera giám sát an ninh. Chủ động phối hợp khai thác, trích xuất dữ liệu sử dụng hình ảnh có được từ camera của người dân, doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiệp vụ.

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tích cực tuyên truyền hiệu quả hệ thống camera giám sát cho người dân và doanh nghiệp trong việc tự bảo vệ tài sản, hỗ trợ cho công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

UBND các xã, thị trấn triển khai xây dựng, lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan mình. Chủ động bố trí nguồn kinh phí thực hiện, tranh thủ vận động xã hội hóa, phát huy lợi thế của địa phương, phấn đấu xây dựng, lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh ở khu vực công cộng, nơi kinh doanh công cộng tập trung đông người, những khu vực trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, khu vực tập trung đông dân cư.

Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận đối với chủ trương xây dựng, lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh; đồng thời tự lắp đặt camera giám sát an ninh tại cơ quan, đơn vị, nhà riêng để bảo vệ tài sản, phòng ngừa tội phạm.

Phương Nhung- Hiephoa.gov