Những dòng sông kể chuyện

Văn hoá - Xã hội

Viết nhân dịp Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019

Trong hình ảnh có thể có: pháo hoa, đêm, bầu trời và ngoài trời


Trên dòng sông Hàn đêm nay
Những con sông đẹp về đây tự tình.
***
Bạch Đằng, Như Nguyệt biếc xinh,
Chống quân phương Bắc sử xanh lưu truyền!
***
Sông Thao, Vàm Cỏ hai miền
Đánh tan giặc Pháp , viết thiên sử vàng!
***
Hiền Lương – Chống Mỹ hiên ngang
Câu hò một thuở dịu dàng, ngân nga.
***
Bao dòng sông chảy thiết tha,
Bốn ngàn năm – Tổ quốc ta huy hoàng!
***
Mỗi sông một lịch sử vàng
Kết tinh tỏa sáng nên tràng pháo hoa!
***
Nước ra biển lớn chan hòa
Mang hồn Đất Việt đậm đà, sông trôi!
***
Nước là sự sống em ơi!
Dòng sông kê chuyện CON NGƯỜI VIỆT NAM!


Hà nội, ngày 01-6-2019

NGÔ VĂN QUYẾT