thợ xây dựng

Liên hoan hát Quan họ năm 2019 tại Việt Yên

Văn hoá - Xã hội

Ngày 13/ 4 - 2019, tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Trung tâm văn hóa quan họ truyền thống khu vực Bắc Giang (TTVHQHTT), tổ chức Liên hoan hát quan họ năm 2019.
Về dự có Ông Nguyễn Thế Phiệt, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam làm trưởng đoàn; lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo đại diện cho một số cơ quan chức năng của tỉnh, huyện thành phố, Đảng, chính quyền, đoàn thể một số địa phương trong tỉnh, huyện Việt Yên, xã Tăng Tiến và nhà tài trợ.
Tham dự Liên hoan hát quan họ năm 2019 khu vực Bắc Giang có gần 30 câu lạc bộ quan họ đang sinh hoạt ở các huyện, thành phố.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Nguyễn Trịnh Đông, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời 

Đại biểu

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và văn bản

Tặng hoa chúc mừng


Tại cuộc liên hoan , các câu lạc bộ đã thể hiện các chương trình, tiết mục của các đơn vị mình sau khi đã được dàn dựng và đầu tư luyện tập tốt ở địa phương.
Hình thức biểu diễn hát quan họ giao lưu trên sân khấu năm nay phong phú với nhiều lối thể hiện khác nhau như: Hát đơn, hát tốp, hát đối đáp giữa nam và nữ, hát có nhạc đệm và không có nhạc đệm…đã thể hiện rõ nét quan họ đang được kế thừa, phát triển một cách đa dạng.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Trương Hải, mọi người đang cười, mọi người trên sân khấu và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và văn bản


Các Câu lạc bộ về dự giao lưu năm nay cũng đã khai thác được nhiều làn điệu quan họ cổ thuộc giọng khó hát, lối hát không nhạc đệm. Giọng hát của các anh hai chị hai đều hơn, “vang, rền, nền, nẩy”hơn.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng, mũ và văn bản


Kết cấu các chương trình hài hoà, trang phục của các đội phù hợp với các tiết mục. Gần 7 chục chương trình - tiết mục biểu diễn trên sân khấu của các câu lạc bộ quan họ về tham dự liên hoan đã thể hiện sự tôn vinh di sản dân ca quan họ của cư dân bờ Bắc Sông Cầu và tạo nên một không gian văn hoá quan họ phong phú ở khu vực Kinh Bắc


Vũ Hoàng Thương
vuhoangthuong@gmail.com
ĐT: 0987951090

Ngày 13/ 4 - 2019, tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Trung tâm văn hóa quan họ truyền thống khu vực Bắc Giang (TTVHQHTT), tổ chức Liên hoan hát quan họ năm 2019.
Về dự có Ông Nguyễn Thế Phiệt, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam làm trưởng đoàn; lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo đại diện cho một số cơ quan chức năng của tỉnh, huyện thành phố, Đảng, chính quyền, đoàn thể một số địa phương trong tỉnh, huyện Việt Yên, xã Tăng Tiến và nhà tài trợ.
Tham dự Liên hoan hát quan họ năm 2019 khu vực Bắc Giang có gần 30 câu lạc bộ quan họ đang sinh hoạt ở các huyện, thành phố.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Nguyễn Trịnh Đông, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời 

Đại biểu

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và văn bản

Tặng hoa chúc mừng


Tại cuộc liên hoan , các câu lạc bộ đã thể hiện các chương trình, tiết mục của các đơn vị mình sau khi đã được dàn dựng và đầu tư luyện tập tốt ở địa phương.
Hình thức biểu diễn hát quan họ giao lưu trên sân khấu năm nay phong phú với nhiều lối thể hiện khác nhau như: Hát đơn, hát tốp, hát đối đáp giữa nam và nữ, hát có nhạc đệm và không có nhạc đệm…đã thể hiện rõ nét quan họ đang được kế thừa, phát triển một cách đa dạng.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Trương Hải, mọi người đang cười, mọi người trên sân khấu và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và văn bản


Các Câu lạc bộ về dự giao lưu năm nay cũng đã khai thác được nhiều làn điệu quan họ cổ thuộc giọng khó hát, lối hát không nhạc đệm. Giọng hát của các anh hai chị hai đều hơn, “vang, rền, nền, nẩy”hơn.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng, mũ và văn bản


Kết cấu các chương trình hài hoà, trang phục của các đội phù hợp với các tiết mục. Gần 7 chục chương trình - tiết mục biểu diễn trên sân khấu của các câu lạc bộ quan họ về tham dự liên hoan đã thể hiện sự tôn vinh di sản dân ca quan họ của cư dân bờ Bắc Sông Cầu và tạo nên một không gian văn hoá quan họ phong phú ở khu vực Kinh Bắc


Vũ Hoàng Thương
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ĐT: 0987951090