thợ xây dựng

Trường Mầm non Hoàng An với phong trào " Cô đổi mới sáng tạo, trẻ tích cực hoạt động

Văn hoá - Xã hội

Nhằm phát huy sự sáng tạo của giáo viên trong dạy học và tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ, thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019, ngay từ đầu năm học, Trường Mầm non Hoàng An đã phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào  "Cô đổi mới sáng tạo, trẻ tích cực hoạt động".

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Cô Chủ Nhỏ, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi

Trẻ rất vui vẻ, phấn khởi trong các giờ học

Xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt năm học nhằm nâng cao hiệu quả mọi hoạt động liên quan đến vấn đề chăm sóc và giáo dục trẻ. Do đó, phong trào được toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và cô nuôi nhà trường hưởng ứng. Công tác đổi mới phương pháp dạy học và tổ chức các hình thức được linh hoạt đảm bảo nội dung chương trình theo chủ đề gắn với giáo dục kỹ năng sống, giáo dục môi trường, pháp luật…

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, trẻ em và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi

Và có nhiều sáng tạo mới trong học tập

Ngoài tích cực đổi mới trong việc thiết kế bài dạy; thường xuyên làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí phục vụ học tập và vui chơi phù hợp với các nhóm lớp, mỗi giáo viên còn đẩy mạnh phối hợp với gia đinh cùng chăm sóc, giáo dục trẻ. Tạo điểu kiện để cộng đồng cùng chung tay, góp sức tu sửa, bổ sung các thiết bị, đồ chơi; cơ sở vật chất nhằm giúp trẻ có nhiều cơ hội học tập và vui chơi.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Học và chơi giúp trẻ luôn mạnh dạn, tự tin

Từ sự quan tâm, đổi mới, sáng tạo của cô đã giúp trẻ tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động. Cùng với kiến thức, trẻ có nhiều cơ hội phát triển về năng lực, phẩm chất. Và Kết quả của phong trào cũng đã góp phần nâng cao hiệu quả chuyên đề “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” mà Trường Mầm non Hoàng An đã thực hiện trong năm học này.

Phương Thảo