thợ xây dựng

Mã hồi

Văn hoá - Xã hội

Nhân sự kiện đồng đội, đồng chí hoàn thành nhiệm vụ của người lính, chuyển ngành và được về nghỉ hưu, tác giả Đỗ Hoan có viết tặng anh bài thơ- Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc yêu thơ, yêu hiephoanet.vn

Giấc ngủ thoi đưa gọi mã hồi

Vó câu cửa sổ tháng năm trôi

Gươm  bào chinh chiến vương màu khói

Ngựa sắt xông pha lửa đỏ trời

Trong hình ảnh có thể có: ngựa và ngoài trời

* * *

Tù và đã mấy mươi năm thổi

Bao tử cơm dân nhớ trọn đời

Cao đầu thanh thản ung dung bước

Hạnh phúc ta xây mấy kẻ vời.!

Đ.Hoan