thợ xây dựng

Tháng ba đồng quê

Văn hoá - Xã hội

Tháng ba làn gió quện
Hương bưởi thơm dịu dàng
Tháng ba đàn chim sáo
Nỏ mồm chuyện giòn vang

Trên cành cao hoa nở
Mộc miên đỏ rực trời
Én từng đàn bay liệng
Xuân ngập tràn nơi nơi

Tháng ba tre rụng lá
Nảy mầm búp măng xinh
Lúa ấm chân đẻ nhánh
Lộc buông lá trên cành

Tháng ba Xuân hối hả
Vui đón bước Hạ sang
Đồng quê xanh sắc lá
Hẹn mùa vàng ấm no.

CHU QUANG HIỂN