Lễ mừng thọ ở thôn Đức Nghiêm

Văn hoá - Xã hội

Xin kính tặng các cụ được khao lão 2019

Hôm nay mùng bốn tháng giêng

Nhớ ngày khao thọ Đức Nghiêm cùng về

Các bậc tiền bối xây quê

Hôm nay mừng tuổi, ta về để khao


Nhà văn hóa rộn tiếng chào

Những lời chúc phúc, gửi trao tâm tình

Thanh thời các cụ mưu sinh

Lập nên làng xóm, trọng tình mọi quê

Bây giờ con cháu đề huề


Nhà cao, đường rộng, lối đi rộn ràng

Đình chùa với miếu khang trang

Con cháu về làng có chốn tâm linh

Đầu xuân lời chúc thân tình


Mong các cụ khỏe, trí minh vẹn toàn

Tuổi cao tán rợp mát làng

Xây nông thôn mới khang trang đẹp giầu

Kính chúc các cụ thọ lâu

Như tùng, như bách, đượm mầu sắc xuân

Ảnh đầu trang: Ban tổ chức buổi lễ trao quà của Chủ tịch nước và Bằng chúc thọ của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho đại diện của cụ Nguyễn Thị An- tuổi 106- Người cao tuổi nhất huyện Hiệp hòa.

Núi Ngọc .