thợ xây dựng

Gieo Thơ

Văn hoá - Xã hội

Kính tặng hội viên hội thơ VN huyện Hiệp Hòa

Sáng nay sum họp trúc mai
Hội thơ nên nghĩa tình dài trăm năm
Nhà thơ như những con Tằm
Nhả tơ dệt gấm tháng năm với đời
*
Tình yêu cuộc sống con người
Trăng hoa nắng hạ mưa rơi xuân về
Tình yêu nét phố duyên quê
Hương thu tỏa sắc con đê sông Cầu
Yêu thơ đến tóc ngả màu
Cấy lên trang giấy những câu thơ tình

Tác giả tại hội nghị tổng kết hội thơ Hiệp Hòa năm 2018.

Tình yêu lao động mưu sinh
Điện đường trường trạm quê mình đổi thay
Tình yêu hoa trái đắng cay
Ngọt ngon chua chát thêm say lòng người
*
* *
Thơ yêu tiếng khóc chào đời
Thương cha nhớ mẹ đầy vơi trong lòng
Yêu dân Tổ quốc non sông
Gieo thơ vun luống đi cùng nhân gian.

(Ảnh bìa: Quang cảnh hội nghị tổng kết hội thơ Hiệp Hòa 2018)

Núi Ngọc, ngày 05/12/2018