thợ xây dựng

Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện giám sát thực hiện pháp luật trong quản lý kinh doanh các dịch vụ văn hóa trên địa bàn

Văn hoá - Xã hội

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện pháp luật trong quản lý kinh doanh các dịch vụ văn hoá trên địa bàn huyện, qua giám sát có những đề xuất, kiến nghị để góp phần thực hiện tốt công tác quản lý kinh doanh các dịch vụ văn hoá trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Thảo, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban KTXH HĐND huyện làm trưởng đoàn vừa giám sát trực tiếp tại UBND huyện. Dự buổi giám sát có các đồng chí: Hoàng Văn Tri, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Tạ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa báo cáo.

Tại buổi làm việc, trên cơ sở báo cáo của UBND huyện và qua các ý kiến trao đổi, thảo luận, Đoàn giám sát thấy rằng trong thời gian qua, hoạt động kinh doanh các dịch vụ văn hoá trên địa bàn huyện diễn ra khá sôi động, bước đầu đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của người dân. Các chủ cơ sở kinh doanh đã có ý thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, nhiều cơ sở đã có sự đầu tư nâng cấp trang thiết bị phục vụ, chất lượng dịch vụ...Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức trong công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá trên địa bàn huyện như: Một số cơ sở kinh doanh karaoke không thực hiện việc xin cấp phép hoạt động, hoạt động quá giờ, tiếng ồn vượt quá quy định ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; tình trạng mất an ninh trật tự, trộm cắp tại các điểm truy cập dịch vụ internet, quán karaoke, nhà nghỉ... vẫn diễn ra.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Văn Thảo, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu.

Để khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý về các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện, đồng chí Nguyễn Văn Thảo, Trưởng đoàn giám sát đề nghị: UBND huyện, cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về kinh doanh dịch vụ văn hóa cho nhân dân cả về chiều rộng lẫn chiều sâu và bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để người dân thực hiện và nâng cao ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa. Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn cần làm tốt công tác tham mưu nhằm tăng cường quản lý, kiểm tra thường xuyên, đột xuất vào các đợt cao điểm, đảm bảo cho nhân dân đều được hưởng thụ các giá trị văn hóa lành mạnh.

Trước đó, đoàn giám sát đã thực hiện giám sát trực tiếp tại UBND các xã: Đoan Bái, Bắc Lý, Hùng Sơn, Thường Thắng và thị trấn Thắng.

Phương Nhung