thợ xây dựng

Hiệp Hòa đầu tư 1,5 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo di tích năm 2018

Văn hoá - Xã hội

Chủ tịch UBND huyện vừa quyết định phân bổ 1,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa cho các cơ quan, đơn vị để  trùng tu tôn tạo di tích năm 2018.

Theo đó, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện thực hiện trùng tu, tôn tạo các di tích: Xây dựng nhà bia cụ Nguyễn Văn Chế, thôn Vân Xuyên; tu bổ di tích cụ Ngô Văn Đông, thôn Liễu Ngạn, xã Hoàng Vân; xây dựng các hạng mục thuộc Nhà truyền thống ATKII, Khu di tích lịch sử đền Soi Vân Xuyên, với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng.

Đền Soi - nơi Trung ương Đảng tổ chức các lớp huấn luyện quân sự thời kỳ tiền khởi nghĩa.

Các xã: Hoàng An, Hương Lâm, Hùng Sơn, Xuân Cẩm, Mai Đình, Lương Phong, Hoàng Vân, Hợp Thịnh thực hiện trùng tu, tôn tạo các di tích: đường bê tông khu di tích ATKII đình chợ Vân, xã Hoàng An; tu bổ tổng thể chùa Diêm Khánh, xã Hương Lâm; tu bổ hậu cung đình Mai Sơn, xã Hùng Sơn; tu bổ tổng thể chùa Xuân Biều, xã Xuân Cẩm; tu bổ toàn bộ phần mái hậu cung đình San xã Mai Đình; tu bổ, tôn tao đình, chùa thôn Sơn Quả, xã Lương Phong; tu bổ tổng thể đình Vạn Thạch, xã Hoàng Vân; làm đường nghinh thần và sửa sân đình làng Dật, xã Hợp Thịnh, với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng.

Nhà bia cụ Nguyễn Văn Chế, thôn Vân Xuyên được khánh thành, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Việc trùng tu, tôn tạo các di tích góp phần quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa của dân tộc; đồng thời là nơi giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng cho các thế hệ trên địa bàn.

Nguyễn Phương