thợ xây dựng

Công ơn Thầy Cô

Văn hoá - Xã hội

( Kính tặng các Thầy Cô giáo, nhân ngày khai giảng năm học mới)
Cả đời phấn trắng bảng đen
Vui cùng con chữ lọ lem tay Thầy
Mỗi dòng, mỗi chữ thẳng ngay
Là bấy nhiêu lớp trò nay nên người
Giữa mênh mông, vạn trùng khơi
Cô là mẹ "Suốt"đưa người sang sông
Thầy, Cô là những dòng sông
Gom bao nhiêu hạt nước trong tặng đời ...
Học xong mỗi đứa mỗi nơi
Đứa ra xa tít biển khơi khoan dầu
Đứa vào núi thẳm rừng sâu
Thăm do địa chất làm giầu quê hương
Đứa ra chiến đấu xa trường
Đứa lên bực giang tiếp đường thày cô
Chúng em bao lớp học trò
Hôm nay thành đặt nhờ cô nhờ thày
Nhân ngày khai giảng năm nay
Mấy vần thơ viết tặng thày tặng cô
Bảng đen, phấn trắng đưa đò
Đưa chúng em đến bến bờ vinh quang
5/9/2018
Ngô Xuân Lượng