thợ xây dựng

Lời người trong cuộc...Nhân ngày Báo chí CMVN 21.6

Văn hoá - Xã hội

Mời bạn đọc nhấn vào đường link dươi:

https://www.youtube..com/watch?v=W_AZmAEdFHk

Nhã Linh