12trip.vn

Thực trạng: Rác tải vệ sinh Môi trường và kiến nghị của Giám đốc Ngô Mạnh Tuyên

Văn hoá - Xã hội

Mời bạn nhấn vào đây để xem Video:

https://www.youtube.com/watch?v=6ImKSLmDoQQ 

 Nhã Linh