12trip.vn

Thăm Tô Châu

Văn hoá - Xã hội

Tô Châu là một thành phố du lịch nổi tiếng của Trung Quốc, nơi đây gắn liền với huyền thoại về Trương Kế tác giả bài thơ Phong kiều dạ bạc, ra đời từ thế kỉ VIII.Bài thơ độc đáo này tốn không biết bao giấy mực, mê đắm bao người yêu thơ tìm hiểu và bình giảng. Phải chăng văn hóa thi ca  đã tạo nên một hiệu ứng cho quê hương Tô Châu trở nên giàu đẹp nhờ du lịch.Tương truyền rằng cuộc đời của Trương Kế 5 lần thi mới đỗ tuến sỹ. Lần cuối cùng trước khi thi ông phải vào Chùa Hàn Sơn thỉnh mong sự phù hộ của Phật.Cảm tạ ơn Phật trong một đêm cao hứng ông xuất thần làm bài thơ này:

Phong kiều dạ Bạc

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên

Giang phong ngư thủy đối sầu miên

Cô tô thành ngoại Hàn San tự

Dạ bán chung thanh, đáo khách thuyền:

Trong hình ảnh có thể có: cây và ngoài trời

Cụ Tản Đà dịch là:

Đêm thuyền trên bến Phong Kiều

Trăng tà chiếc Quạ kêu sương

Lửa chài cây bến sầu vương Tây hồ

Thuyền ai đậu bến Cô Tô

Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San

Trong hình ảnh có thể có: cây và ngoài trời

 Tháng 10-2017 chiều thu thăm Tô châu có đôi vần:

Chiều thu thăm bến Tô Châu

Phong Kiều bóng ngả, chuông lầu ngân vang

Đắm mình Cổ tự Hàn San

Hồn thơ Trương Kế mênh mang vọng về...

( Nguồn ảnh từ Internet)

Chu Quang Hiển tháng 6-2018