thợ xây dựng

Cảnh sát giao thông dừng xe phải đúng quy định của pháp luật...

Văn hoá - Xã hội

Dừng xe của người đang tham gia giao thông phải đúng quy định của pháp luật

Mời bạn nhấn vào đường link dưới

 https://www.youtube.com/watch?v=SN7ERQm51IA

Ảnh minh họa đầu trang

Như Cương