12trip.vn

Huyện ủy Hiệp Hòa sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ chính trị

Văn hoá - Xã hội

Sáng 10/5, Huyện ủy Hiệp Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Vũ Chí Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện và các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Văn nghệ chào mừng

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo sức lan tỏa, sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong huyện, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm và quyết tâm cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Sau 2 năm, 52/52 cấp ủy đảng, chi đảng bộ trực thuộc rà soát, lựa chọn, đăng ký giải quyết dứt điểm 182 vấn đề, bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị; hơn 8.530 cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác gắn với kiểm điểm, đánh giá, đấu tranh chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần NQTƯ4. Qua tổ chức thực hiện đã xuất hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả gắn với phong trào quần chúng ở cơ sở, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Trịnh Quang Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông qua báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo, đảng viên chi bộ trường THCS thị trấn Thắng, Đảng bộ thị trấn Thắng phát biểu tham luận

Trong thời gian tới, Huyện ủy Hiệp Hòa xác định tiếp tục nhân rộng mô hình điểm ở các cấp về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và nhân dân, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Nhân dịp này, UBND huyện Hiệp Hòa biểu dương, khen thưởng 13 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong  thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng

Phương Nhung từ hiephoa.bacgiang.gov.vn