12trip.vn

Ngày xuân về đất Phật Yên Tử và chùa Ba Vàng Quảng Ninh

Văn hoá - Xã hội

Môt ngày đầu xuân, Ban chấp hành chi hội khu 5 thị trấn Thắng cùng các Hội viên đã có dịp hành hương về đất Phật Yên Tử và chùa Ba Vàng Quảng Ninh; Mời bạn đọc xem Video tĩnh qua đường Link dưới đây:

 https://www.youtube.com/watch?v=AMhMVCGcU_A&feature=youtu.be

Hương Giang