thợ xây dựng

Hiệp Hòa tập huấn công tác quản lý, bảo vệ và tu bổ di tích

Văn hoá - Xã hội

Sáng 13/4/2048, tại nhà văn hóa huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức tập huấn công tác quản lý, bảo vệ và tu bổ di tích năm 2018 cho 250 đại biểu là lãnh đạo, công chức Phòng Văn hóa và Thông tin, viên chức Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện; Chủ tịch UBND, Trưởng Ban quản lý di tích, công chức văn hóa các xã, thị trấn, trưởng các thôn có di tích và người trực tiếp trông coi và quản lý di tích đã được xếp hạng trên địa bàn toàn huyện;

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, trong nhà

Đại biểu

Tại buổi tập huấn, các học viên được nghe giới thiệu tổng quan về di tích huyện Hiệp Hòa; Những ưu điểm và hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về di tích thời gian qua; phổ biến hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý di tích; phổ biến một số văn bản mới; những việc cần làm sau khi di tích được Nhà nước xếp hạng. Các thủ tục, trình tự bổ sung tài liệu, hiện vật vào di tích; nhận diện các biểu tượng, sản phẩm, linh vật trong di tích truyền thống. Thực trạng công tác bảo vệ di vật, cổ vật trong di tích trên địa bàn huyện Hiệp Hòa thời gian qua, một số biện pháp quản lý, chống mất cắp di vật, cổ vật trong di tích. Hướng dẫn quy trình tiến hành tu bổ, tôn tạo di tích; một số phương thức huy động xã hội hóa trong công tác tu bổ, tôn tạo di tích … Cùng với đó, các học viên đã cùng nhau thảo luận, trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác quản lý và huy động xã hội hóa trong tu bổ, tôn tạo di tích.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và hoa

Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà nghiên cứu Di sản Trần Lâm Biền thuyết giảng

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu những kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích để áp dụng vào điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị mình. Đồng thời là dịp để các học viên trao đổi kinh nghiệm trong việc giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Được biết, huyện Hiệp Hòa hiện có 687 di tích, trong đó có 130 đình; 151 chùa; 24 đền, điện; 23 nghè; 60 nhà thờ họ và nhà thờ đạo; 22 lăng mộ; 226 miếu, từ chỉ; 06 điểm di tích ATK; 44 nhà lưu niệm, giếng cổ. Có 125 di tích đã được xếp hạng, gồm 18 di tích cấp quốc gia, 107 di tích cấp tỉnh; còn lại là di tích được kiểm kê phân loại.

 Hải Yến- Phòng VH&TT