12trip.vn

Những hình ảnh khó phai về Ngày hội tiếng Anh của trường TH Hoàng Vân

Văn hoá - Xã hội

Sáng tạo, đổi mới hoạt động ở các góc chơi, Ngày hội tiếng Anh của trường TH Hoàng Vân với những hình ảnh khó phai trong mỗi đại biểu, cán bộ giáo viên, phụ huynh tham dự và học sinh nhà trường. Ngoài việc củng cố kiến thức, thông qua rất nhiều thiết bị, đồ dùng, vật liệu để học, để vui chơi, Ngày hội còn giúp cho học sinh yêu thích môn học hơn và nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò quan trọng của tiếng Anh trong đổi mới giáo dục hiện nay. Sau đây là một số hình ảnh đẹp về ngày hội tiếng Anh của nhà trường được tổ chức ngày 14/4 vừa qua.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và đám đông

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, mũ và màn hình

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và mũ

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

BBT