12trip.vn

Phóng sự ảnh: Về miền Quan họ

Văn hoá - Xã hội

Bắc Ninh, nổi tiếng là Hội Lim. Hát quan họ được coi là nét độc đáo của nền văn hóa Kinh Bắc. Nơi đây, các liền anh, liền chị trao duyên, gửi gắm thân tình trong những câu hát dân ca. Về với hội Lim là về với những áo mớ ba mớ bảy, nón thúng quai thao, dải yếm lụa đào… ẩn chứa sức sống mùa xuân của con người và cảnh vật.

Dưới đây là một số hình ảnh về hát quan họ tại Làng Lim năm 2018:

HOÀNG THƯƠNG