thợ xây dựng

Xuân Mậu Tuất

Văn hoá - Xã hội

Trách nhiệm Đảng giao trước nhân dân

Gian nan vất vả, chẳng ngại ngần

Góp sức chung vai cùng gánh vác

Dâng mật cho đời thêm sắc xuân…

Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời và ngoài trời

 *   *   *

Bản lề xác định Mậu Tuất này

Mục tiêu kế hoạch đạt từng ngày

Nhiệm vụ phân công cho rõ nét

Đích đến cuối cùng chắc tầm tay…

HG T3/2018