Home Tin TứcKinh tế Thu hồi đất ở thị trấn Thắng làm đúng quy định

Thu hồi đất ở thị trấn Thắng làm đúng quy định

by HiephoaNet
(Thanh tra) – Những ngày qua dư luận xôn xao về việc chính quyền và một số phòng, ban chuyên môn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã vi phạm quy trình trong khi thu hồi đất như không có xét duyệt của Thủ tướng Chính phủ, không có quyết định thu hồi của UBND tỉnh và không họp dân lấy ý kiến trong việc giải phóng mặt bằng (GPMB) khu tái định cư số 3 thuộc thị trấn Thắng. Thực tế, theo tìm hiểu của phóng viên, những thông tin nói trên thiếu khách quan, ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của chính quyền địa phương.
 
Thu hồi đất ở thị trấn Thắng làm đúng quy định Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 7/2/2013 của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) tỉnh Bắc Giang. Ảnh: PV
Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc mở rộng khu trung tâm huyện Hiệp Hòa tại thị trấn Thắng đã được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV tại Quyết định số 63/QĐ-BXD ngày 18/1/2012 để phấn đấu trở thành thị xã sau năm 2015. 
 
Theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Hiệp Hòa thực hiện đầu tư, xây dựng một số dự án công trình theo quy định, trong đó có dự án khu dân cư số 3 thị trấn Thắng. 
 
Tại Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 1/8/2012, tỉnh Bắc Giang trình Chính phủ về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kì đầu (201 1 -2015) tỉnh Bắc Giang, dự án khu dân cư số 3 đã được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 7/2/2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kết hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) tỉnh Bắc Giang. Theo đó, dự án đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500, tại Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 22/11/2011 được công bố công khai quy hoạch chi tiết xây dựng tại thực địa, tại khu vực thu hồi đất. 
 
Ngày 22/8/2013, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Công ty Cổ phần Bất động sản Detech land để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư số 3, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa (đợt 1). 
 
 
 Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Công ty Cổ phần Bất động sản Detech land để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư số 3, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa (đợt 1). Ảnh:PV
 
Ngày 29/3/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định số 363/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư Dự án khu dân cư số 3, và tại Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 07/2/2013 về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Bất động sản Detech Land làm chủ đầu tư thực hiện dự án.
 
Ngày 13/3/2013, UBND huyện Hiệp Hòa đã có Thông báo số 25/TB-UBND về việc thu hồi đất thực hiện dự án theo quy định và đã niêm yết công khai thông báo tại trụ sở UBND xã Đức Thắng, các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất thu hồi. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa đã ban hành Quyết định số 338/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác GPMB, Kế hoạch số 30/KH-UBND về việc thu hồi đất thực hiện theo quy định về trình tự, thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 
 
Bên cạnh đó, ngày 10/4/2013, Tổ GPMB huyện đã tổ chức hội nghị với hơn 140 hộ gia đình, các ban, ngành, đoàn thể của xã, thôn và cá nhân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án tham gia dự họp, thông báo chủ trương thu hồi đất, kế hoạch GPMB của dự án và các chế độ, chính sách, bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành của Nhà nước. 
 
 
Biên bản họp thông báo thu hồi đất và kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án khu dân cư số 3 thị trấn Thắng. Ảnh:PV
 
Trong cuộc họp, các cá nhân, hộ gia đình đã phát biểu ý kiến với trên 95% đồng tình với dự án khu dân cư số 3 và đồng thuận số tiền đền bù là phù hợp. Vì vậy, trong thời gian ngắn, chính quyền địa phương đã giải phóng được phần lớn diện tích đất. 
 
Đến thời điểm này đã có 118/124 hộ gia đình, cá nhân đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước để thực hiện dự án. Còn lại 6 hộ chưa nhận đền bù, diện tích bị thu hồi vẫn đang sản xuất bình thường. 
 

Related Articles

Leave a Comment