Home Tin TứcKinh tế Tập huấn sử dụng phần mềm một cửa liên thông với 26 xã, thị trấn

Tập huấn sử dụng phần mềm một cửa liên thông với 26 xã, thị trấn

by HiephoaNet
Được sự nhất trí của UBND huyện, các ngày 19 và 20/6/2014,  Văn phòng HĐND-UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai, giới thiệu, tập huấn về kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý một cửa, một cửa liên thông huyện huyện xã cho lãnh đạo, cán bộ, công chức chuyên môn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện và các xã, thị trấn.
 
Phần mềm đã được cải tiến, nâng cấp và mở rộng tính năng, tác dụng. Theo đó, bổ sung các thủ tục thực hiện tại “một cửa” 26 xã, thị trấn; liên thông huyện với 26 xã, thị trấn. Bổ sung tính năng theo dõi và triết xuất báo cáo kết quả, tiến độ chậm, muộn; phân thời gian cụ thể cho mỗi bộ phận, đơn vị ở mỗi thủ tục…Giúp cho lãnh đạo huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, lãnh đạo và cán bộ phụ trách nắm bắt được tiến độ để đôn đốc, chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính và giúp người dân xem được hồ sơ của mình được thực hiện đến bước nào.
 
Cuối buổi tập huấn, các cán bộ, công chức tham gia buổi học đều được kiểm tra lại kỹ năng sử dụng phần mềm Một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo tất cả các cán bộ, công chức, viên chức tham gia buổi tập huấn đều sử dụng được phần mềm.
 
Từ ngày 01/7/2014, phần mềm chính thức được đưa vào sử dụng ở tất cả các cơ quan liên quan và các xã, thị trấn.
 
Trong thời gian tới, Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu cho UBND huyện tiếp tục hoàn thiện đưa vào giải quyết hồ sơ được gửi qua hệ thống điện tử một số thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp giúp cho công dân, tổ chức, cán bộ đỡ phải đi lại nhiều.
 
 
Nguyễn Văn Thắng- Chánh VP UBND huyện

Related Articles

Leave a Comment