Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Người Hiệp Hòa được chụp ảnh với Tổng Bí thư Đảng Nông Đức Mạnh

Người Hiệp Hòa được chụp ảnh với Tổng Bí thư Đảng Nông Đức Mạnh

by HiephoaNet

Đối với cán bộ cấp cao được chụp ảnh với lãnh tụ đã là một vinh dự lớn, còn đối với người dân bình thường thì đó quả là một kỷ niệm khó quên. Anh Trần Văn Bé, quê Vân Xuyên- Hoàng Vân đã rất tự hào có được vinh dự đó. Đây là bức ảnh anh Trần Văn Bé chụp với Tổng Bí thư Đảng Nông Đức Mạnh tại tư dinh của ông ở Hà Nội trong dịp Tết Canh Dần 2010.

Ảnh hiephoa.net chụp lại

Related Articles

Leave a Comment