Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa Xây dựng nông thôn mới- Hiệp Hòa được phân bổ hơn 28 tỷ đồng

Xây dựng nông thôn mới- Hiệp Hòa được phân bổ hơn 28 tỷ đồng

by HiephoaNet
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 về việc giao kế hoạch chi tiết vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015, phân bổ 190 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 180 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 10 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015. 
 
Theo đó, huyện Hiệp Hòa được phân bổ tổng vốn đầu tư là 28 tỷ 250 triệu đồng, cao nhất trong 10 huyện, thành phố, trong đó vốn đầu tư phát triển là 27 tỷ 050 triệu đồng, còn lại là vốn sự nghiệp đầu tư cho công tác phát triển sản xuất, quản lý chỉ đạo, đào tạo tập huấn và tuyên truyền. Nguồn vốn trên được huyện phân bổ về 7 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và bổ sung giai đoạn 2014-2016, nhằm hoàn thành các tiêu chí còn lại như tiêu chí 2, 3, 5, 6, 7 và 17.
 
 
                   Hình ảnh nông thôn mới tại xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa
 
Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

Related Articles

Leave a Comment