Home Tin Tức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ huyện Hiệp Hòa 200 triệu đồng xây dựng nhà “Đại đoàn kết”

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ huyện Hiệp Hòa 200 triệu đồng xây dựng nhà “Đại đoàn kết”

by Trần Thanh

Ngày 2/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Bắc Giang tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” năm 2021.

Tại đây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Công Thắng và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao biển biểu trưng kinh phí hỗ trợ cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện. Trong đó, huyện Hiệp Hòa được hỗ trợ 200 triệu đồng.

Được biết, năm 2020, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trong huyện đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 54 nhà “Đại đoàn kết”, với nguồn kinh phí hỗ trợ xây mới 30 triệu dồng đối với hộ nghèo, 15 triệu đồng đối với hộ cận nghèo; hỗ trợ 15 triệu đồng cho hộ nghèo sửa chữa nhà. 

Phát huy kết quả đạt được, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện phát động thi đua phấn đấu đến hết năm 2021 hỗ trợ người nghèo xây mới, sửa chữa ít nhất 50 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời xác định đây là các công trình chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. 

Phương Nhung- Hiephoa.gov

Related Articles

Leave a Comment