Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 11

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 11

Đăng bởi HiephoaNet

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Công Bộ vừa chủ trì phiên họp tháng 11. Dự họp có các thành viên UBND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại phiên họp, UBND huyện đã thảo luận, quyết định một số nội dung: dự thảo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 2021; dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2021; dự thảo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020, dự toán và phân bổ NSNN năm 2021; dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về lãnh đạo nhiệm vụ pát triển kinh tế- xã hội năm 2021; dự thảo Kế hoạch đầu tư công năm 2021; quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Ngọc Liễn, xã Châu Minh, Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Ngọ Xá, xã Châu Minh; Quy hoạch chi tiết dự án Trường Tiểu học Hòa Sơn; dạo thảo một số báo cáo của UBND huyện năm 2020 về công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện quy chế làm việc của UBND huyện, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kết quả phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật…

Các đại biểu phát biểu ý kiến.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Công Bộ yêu cầu các cơ quan tham mưu xây dựng Nghị quyết, báo cáo, quy hoạch tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, các báo cáo, các quy hoạch trình BTV Huyện ủy tại phiên họp tới. Riêng đối với dự thảo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 2021, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cơ quan tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo chỉnh sửa số liệu chính xác, chỉ rõ các tồn tại, hạn chế. Đặc biệt, bổ sung một số nhiệm vụ thực hiện trong năm 2021 như: bám sát tinh thần chỉ đạo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2015, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về giao thông, môi trường, văn hóa- xã hội, công tác xây dựng chính quyền, công tác phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội…

Phương Nhung- Hiephoa.gov

Bài liên quan

Gửi bình luận