Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa xét chọn 173 lao động hợp đồng giáo viên mầm non

Hiệp Hòa xét chọn 173 lao động hợp đồng giáo viên mầm non

by HiephoaNet

Căn cứ Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định cơ chế, chính sách hợp đồng giáo viên mầm non và mức thu học phí bậc học mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Căn cứ Hướng dẫn số 190/HD-SNV ngày 09/8/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang thực hiện hợp đồng lao động giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao số lượng và thực hiện hợp đồng lao động giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập; UBND huyện Hiệp Hòa vừa triển khai kế hoạch xét chọn hợp đồng lao động giáo viên mầm non năm 2017.

Theo đó, huyện xét chọn 173 chỉ tiêu. Người được chọn ký hợpđồng bảo đảm đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 70, Điều 77 của Bộ Luật Giáo dục năm 2005 và phải chấp hành sự phân công của tổ chức. Kết quả xét chọn căn cứ vào kết quả học tập tại trường trung cấp, cao đẳng, đại học và các chế độ ưu tiên theo theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. Trong đó ưu tiên lựa chọn trước những người tốt nghiệp Đại học sư phạm mầm non hệ chính quy.

Phòng Nội vụ là cơ quan Thường trực của Hội đồng xét chọn, có trách nhiệm công khai kế hoạch, hướng dẫn đăng ký, thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ trên Trang Thông tin điện tử huyện, Đài truyền thanh huyện. UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi và hướng dẫn thực hiện kế hoạch xét chọn. Việc lựa chọn hợp đồng giáo viên mầm non được thực hiện trong một đợt và xong trước ngày 10-9-2017.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu vướng mắc có thể liên hệ với Phòng Nội vụ huyện Hiệp Hòa theo số điện thoại: 0204. 3. 863 552 để được giải đáp.

Nguyễn Trung (Theo Phòng Nội vụ)

Related Articles

Leave a Comment